Get 10% Off automatically Every 10,000Baht Purchase
แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน ผ่านบบัตรเดบิตและเครดิตได้แล้ววันนี้ ผ่าน App Atome!
Fast 3-day shipping via DHL Express
ตั้งแต่อดีต เราใช้สัตว์เป็นอาหาร นำมาใช้แรงงาน นำมาเป็นสัตว์เลี้ยง และเมื่อถึงเวลาสัตว์นั้นได้ตายลงก็มีการนำเอา ขน หนัง หรือกระดูกมาทำเป็นเครื่องใช้ และเครื่องประดับ ในบางครั้งสัตว์ก็เป็นเครื่องมือสันทนาการให้ความบันเทิงด้วยการนำสัตว์มาแข่งขันเพื่อการกีฬาหรือการพนัน หรือบางส่วนก็ใช้สัตว์มาโชว์ความสามารถ และอีกกรณียังเป็นเครื่องมือทดลอง เพื่อค้นหายาที่ใช้ในการรักษาโรค เป็นต้น สัตว์จึงมีประโยชน์แก่คนมากมาย และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเรา 100%
.
วันนี้ เราจะขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิทธิสัตว์ (Animal rights) ที่ได้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้วในต่างประเทศกันดีกว่า มีทั้งหมด 5 ข้อดังนี้
.
1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) ว่าด้วยเรื่องสัตว์ได้รับอาหารอย่างเพียงพอตามความต้องการธรรมชาติ โดยแบ่งตามช่วงวัยและสายพันธุ์ ในที่นี้ยังรวมถึงมีน้ำสะอาดให้ดื่ม และได้รับสารอาหารที่ดี ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เลี้ยง
.
2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort) สัตว์ได้รับความสบายตัวในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเหมาะสม ได้รับแสงแดดจากธรรมชาติ อุณหภูมิไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ไม่อยู่ในพื้นที่แออัด และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ดี รวมถึงไร้มลภาวะ อย่างเช่นเสียงรบกวนต่าง ๆ และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความสะดวกสบายต่อที่ตั้งภาชนะสำหรับรับอาหาร
.
3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain, injury, and disease) สัตว์ได้รับการปกป้องดูแลไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือหากเจ็บป่วยควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่จำเป็น รวมถึงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ดูแล และมีการตรวจสอบความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
.
4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) สัตว์ได้รับการคุ้มกันไม่ให้เกิดความรู้สึกกลัว หรืออยู่ในภาวะเครียด ซึ่งความกลัวหรือความเครียดไม่เพียงทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ไม่สบายใจ แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของสัตว์ด้วย เช่น สัตว์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัย และเครียดเป็นประจำจิตใจและร่างกายจะอ่อนแอ ตื่นตัวง่าย และรู้สึกเป็นกังวล ทางด้านร่างกายอาจส่งผลต่อหัวใจ ทำให้พักผ่อนน้อย และขาดความอยากอาหารจนเจ็บป่วยได้
.
5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior) สัตว์ได้รับการจัดสรรให้อยู่ในพื้นที่ที่กว้างขวางพอต่อการขยับตัว และเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายตามธรรมชาติของมัน เพื่อให้ได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมตามธรรมชาติ เพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีตามสัญชาตญาณสัตว์อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
.
รูปธรรมที่ทำให้เห็นถึงการคำนึงสวัสดิภาพสัตว์ในต่างประเทศ
.
ขอยกตัวอย่างในต่างประเทศ เรื่องของการคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ อย่าง การต้มล็อบสเตอร์ทั้งเป็น กำลังถูกแบนภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร คณะรัฐมนตรีกำลังวางแผนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ทะเลที่มีเปลือกแข็ง และจำพวกหอยในกฎหมายเนื่องจากการต้มล็อบสเตอร์ทั้งเป็นถือว่าเป็น “การทรมานที่ไม่จำเป็น” รู้ไหมว่า การทำให้ล็อบสเตอร์เสียชีวิตต้องใช้เวลาถึง 15 นาทีในการทารุณมันและฆ่ามันด้วยวิธีการแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก หรือสัตว์ทะเลที่มีหนวดอย่างล็อบสเตอร์ ปู หมึกยักษ์ หมึกเล็ก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ไม่ควรทรมานโดยไม่จำเป็น เราจึงควรเคารพพวกมันและให้เกียรติพวกมันในฐานะผู้เสียสละ
.
ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาได้เคยออกมาพูดถึงขั้นตอนการถลกหนังสัตว์ ซึ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่สัตว์เหล่านี้จะเสียชีวิตในทันที เพราะการถลกหนังนั้น สัตว์ต้องถูกช็อตด้วยไฟฟ้า ลำคอของพวกมันจะถูกตัดเพื่อเปิดออก จากนั้นจึงใช้แท่งโลหะกระทุ้งเข้าไปตามสันหลังทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ และถูกถลกหนังขณะที่เลือดไหล และมันดิ้นทุรนทุราย กระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลาราว 15 ถึง 20 นาที ตามธรรมชาติมันจะมีสตินานกว่าหนึ่งชั่วโมง หลังจากที่เส้นประสาทไขสันหลังและหลอดเลือดถูกตัดขาดทั้งหมด พวกมันสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี
.
แบรนด์ชั้นนำและแบรนด์แฟชั่นกีฬาดังระดับโลก เขาแก้ปัญหาเรื่องสวัสดิภาพสัตว์อย่างไร?
.
แบรนด์แฟชั่นชั้นนำในระดับโลก เริ่มพากันพิจารณาลดการใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่มาจากสัตว์ด้วยกันทั้งนั้น เพราะค่านิยมใหม่ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และได้เริ่มหันมาลงทุนในวัสดุทดแทนสัตว์ เช่น วัสดุจากพืช ผลไม้ หรือของเหลือจากเศษวัสดุต่างๆ ซึ่งเราจะได้เห็นกันมากขึ้นในอีกไม่นาน
---
สร้างสรรค์โดย CreativeTONE
ที่มา
.
Previous Article Next Article

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Recently Viewed